Nilüfer Zemin

Hizmetlerimiz

Taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerde yapı yüklerini sağlam zeminlere ulaştırmak için yapılan kazıklardır.
Gerekli makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirler.
Proje spesifik yapım yöntemi, proje gerekliliklerine dayalı olarak işlerin başlaması öncesinde sunulacaktır.
Ankraj halatı ön germeli çelik demetlerden, polietilen enjeksiyon borularından, merkezleyicilerden oluşur.
Püskürtme beton, yüksek hava basıncı ile bir yüzeye püskürtülen ve kendi kendine sıkışan betondur.
Derin kazılarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi ve yapılan dönmeye karşı korumak amacıyla yapılır.
Çimento, kireç veya uçucu kül gibi çeşitli puzolan maddelerin mekanik yöntemler vasıtasıyla zemin ile karıştırılmasıdır.

NİLÜFER ZEMİN NELER YAPTI?

Teknoloji & Tecrübenin Birleşimi

10 +

Yıl Tecrübe

821 +

Tamamlanan Proje

2456 +

Mutlu Müşteri

100 %

Memnuniyet

Proje Süreci

Nilüfer Zemin'in Çalışma
Aşamaları İle Tanışın

01
İletişim
Müşterimiz bizimle iletişime geçer. İstediği hizmeti iletir.
02
Planlama
Hizmetin detayları konuşulur. Proje için planlama yapılır.
03
Sonuç
Proje sonuçlanır. Gerekli hizmet kusursuz şekilde uygulanır.
×